L’APB realitza mesuraments acústics al port de Maó durant l’estada del Ciudad de Granada

L’APB realitza mesuraments acústics al port de Maó durant l’estada del Ciudad de Granada

22/04/2024

L’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha duit a terme aquest cap de setmana proves sonomètriques durant l’estada en el port de Maó del Ciudad de Granada. L’objectiu és verificar que els mesuraments s’ajusten als límits acústics establerts a la normativa vigent per a la zona portuària. Davant les queixes registrades i el descontentament transmès pels veïnats del port de Maó, el president de l’APB, Javier Sanz, es va comprometre a realitzar assajos acústics. Els mesuraments s’han fet a diversos punts del port, tant en horari nocturn com diürn, per avaluar l’afectació sonora del buc als habitatges de l’entorn. Es comprovarà si aquests superen els límits establerts en el RD 1367/2007. El laboratori encarregat de dur a terme aquests mesuraments està acreditat per ENAC i disposa d’una contrastada experiència pel que fa a l’acústica ambiental i marina.

Port-ciutat
L’APB rep en donació material bibliogràfic de l’historiador Juan Pou Muntaner

L’APB rep en donació material bibliogràfic de l’historiador Juan Pou Muntaner

22/04/2024

Coincidint amb el Dia del Llibre, l’Autoritat Portuària de Balears (APB) fa pública la donació a la seva biblioteca de material bibliogràfic de l’historiador Juan Pou Muntaner, autor de nombroses obres dedicades a la història marina i a la història de Mallorca del s.XIX, per part de la seva família. L’arxiu de l’organisme portuari incorpora així més d’un miler de documents que ajuden a crear una fotografia històrica dels ports de les Illes Balears. La donació, feta pel seu nebot José Francisco Roig Palliser, comprèn revistes, butlletins, llibres de text, col·leccions, enciclopèdies i memòries de temàtica marítima i portuària. En destaca la col·lecció de memòries del port de Palma, que comprenen des de l’any 1965 fins al 1997. Així com les memòries de la companyia Trasmediterránea (1918-1935), i les memòries de la Unió Naval de Llevant (1957-1981). La majoria de documents són originals, recopilats pel mateix historiador. Mentre que les memòries de la companyia Trasmediterránea són fotocòpies, ja que Pou Muntaner fou treballador d’aquesta empresa naviliera. De fet, aquests escrits són de gran valor historiogràfic a causa dels anys als quals fan referència. Antecedents L’any 1975 i sota la direcció de Rafael Soler Gayá, l’APB ja va adquirir alguns exemplars de llibres dels quals Juan Pou Muntaner n’era l’autor o el coautor. Aquests són Historia del Puerto de Palma de Mallorca (1974), Noticias y relaciones históricas de Mallorca (1985), y Siglo y medio de tráfico marítimo en Baleares (Monografías). La figura de Juan Pou Muntaner Com a investigador, Juan Pou Muntaner, centrà els seus estudis en la història de la marina i en la història de Mallorca del segle XIX. Gràcies a la seva feina, en el 1972 va rebre el Premi Ciutat de Palma d’investigació. Pou Muntaner també col·laborà en elBolletí de la Societat Arqueològica Lul·lianai en altres publicacions científiques. També publicà en la premsa diària de Mallorca, com al Baleares,Diario de MallorcaiHoja del Lunes. Pel que fa a la seva tasca d’historiador, destaca sobretot la seva obra Noticias y relaciones históricas de Mallorca (1985), on Pou Muntaner dona a conèixer dades anuals referents a l’economia, la producció i l’activitat industrial i comercial de l’illa.

Història Port-ciutat
L’APB treu a concurs públic el servei de bus nàutic del port d’Eivissa

L’APB treu a concurs públic el servei de bus nàutic del port d’Eivissa

22/04/2024

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha acordat en la seva darrera reunió, celebrada la setmana passada a Palma, aprovar els plecs de bases i clàusules que han de regir el concurs públic per a la prestació del servei comercial de bus nàutic al port d’Eivissa. La línia de trasllat marítim va des de la zona del Botafoc fins al centre de la ciutat d’Eivissa (es Martell). Es tracta d’una alternativa al transport terrestre que ajuda a alleugerir la congestió circulatòria de Vila i la contaminació. La licitació d’aquest concurs s’acorda donats els bons resultats obtinguts del servei en exercicis anteriors. Només durant els mesos d’abril, maig i juny de 2023 uns 19.000 creueristes varen utilitzar aquest servei, fet que va suposar l’eliminació de 760 trajectes d’autobús, comptant anada i tornada. El temps de duració de l’autorització serà d’un any i la quantia anual de la taxa d’ocupació serà de 8.000 euros.

Transports i infraestructures
L'APB atorga l'autorització per a la gestió d'una instal·lació nàutica per a eslores petites i mitjanes al port d'Eivissa a Puertos y Litorales Sostenibles

L'APB atorga l'autorització per a la gestió d'una instal·lació nàutica per a eslores petites i mitjanes al port d'Eivissa a Puertos y Litorales Sostenibles

18/04/2024

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha acordat avui, en sessió celebrada a Palma, atorgar l’autorització per a la gestió dels amarratges per a embarcacions d’eslores fins a quinze metres al moll de Ribera-Ponent del port d’Eivissa a l’empresa Puertos y Litorales Sostenibles, S.L. Es tracta de l'oferta més avantatjosa presentada al concurs, que té com a objecte garantir amb especial atenció el foment i l'ensenyament de l'esport, essent un referent en responsabilitat social al sector nàutic. A la reunió s'ha produït un ampli debat sobre la qüestió d'excloure de la licitació Puertos y Litorales Sostenibles, el representant de la qual ha estat condemnat per estafa processal. L'Advocacia de l'Estat ha descartat aquesta possibilitat, i per això el Consell d'Administració, davant la falta d'alternativa, ha resolt el concurs en vista de l'informe de la comissió tècnica. El Consell d'Administració de l'APB ha pres aquesta decisió després de conèixer l'informe de la comissió tècnica encarregada d'avaluar les ofertes presentades al concurs, en què es proposa Puertos y Litorales Sostenibles com la solució més avantatjosa de totes les que optaven a l'atorgament. El termini de duració és d'un any, prorrogable a fins un màxim de tres. En aquest sentit, Puertos y Litorales Sostenibles es compromet a invertir 1,9 milions d'euros en la instal·lació d'un dic flotant per a la reducció de l'agitació marina dins la dàrsena interior, així com 240.000 euros més d'inversió en millora mediambiental, que inclou la instal·lació de plaques fotovoltaiques, l'aportació d'un dron aquàtic per a netejar la làmina d'aigua i instal·lar sensors d'abocament d'hidrocarburs, entre altres mesures. Als criteris de valoració del concurs, la inversió enfocada especialment a la seguretat de les instal·lacions ha representat un 20% del total de la puntuació, mentre que la inversió en millores mediambientals un 5%. Enfocament social Un dels punts a valorar en el concurs ha estat el compromís dels licitadors a la realització d'activitats de caràcter formatiu o educatiu, de tipus esportiu, social o cultural i sense fins lucratius als prop de trenta mil metres quadrats de superfície total de domini públic portuari. Un enfocament nou, ja que aquest criteri representa un 30% de la puntuació, ja que constitueix una ferma aposta de l'organisme portuari per assegurar el desenvolupament de l'aspecte esportiu i social de les instal·lacions. En aquest sentit, Puertos y Litorales Sostenibles es compromet a aportar anualment 360.000 euros a la realització de cursos de formació en activitats nàutico-esportives, organització de regates, així com activitats i esdeveniments d'aquest caràcter. Com també d'aquells que, en col·laboració amb entitats de l'entorn, ajuden persones amb discapacitat i en risc d'exclusió social. Pel que fa a les tarifes màximes d'amarratge d'embarcacions, la proposta de Puertos y Litorales Sostenibles manté els preus actuals fins als 8 metres d'eslora, cosa que representa un 62% de la flota actual, mentre que els incrementa en aquelles d'eslora superior fins els 15 metres –tant de base com transeünts–, sempre dins el rang de preus de mercat del port d'Eivissa. Aquest criteri és el que ha tengut més pes en la valoració, amb un 40% sobre el global. Pel que fa a la taxa anual a aportar a l'APB per l'ocupació de l'espai, cap de les ofertes ha presentat cap millora al mínim, de 334.000 euros més el 4% del volum de negoci exigit als plecs del concurs. Aquest criteri representa un 5% de la puntuació global perquè l'APB no ha perseguit un rèdit econòmic com a factor decisiu per a l'elecció de l'oferta guanyadora. Futur a curt termini Com a guanyadora del concurs, Puertos y Litorales Sostenibles assumeix l'obligació de salvaguardar els drets dels amarristes actuals d'aquesta instal·lació nàutica, així com mantenir els empleats actuals. L'inici de la seva gestió -sempre que es compleixin satisfactòriament els tràmits administratius derivats d'aquest acord- es produirà el pròxim 5 de maig, dia en què finalitza l'autorització vigent. L'APB ja està treballant en la redacció d'uns plecs per a un nou concurs que garanteixin una concessió administrativa a un horitzó ampli de 20 a 30 anys, dins del marc legislatiu, i que afavoreixin les inversions, permetin la seva amortització i fomentin així la viabilitat econòmica dels projectes. És objectiu de l'APB licitar, avaluar i adjudicar aquesta concessió abans que es compleixi el termini màxim de tres anys d’aquesta autorització.

Transports i infraestructures
L’APB celebra el Dia del Llibre exposant el patrimoni documental marítim de les Balears

L’APB celebra el Dia del Llibre exposant el patrimoni documental marítim de les Balears

18/04/2024

L’Autoritat Portuària de Balears (APB), a iniciativa del personal de l’Arxiu, participa per primera vegada en el Dia del Llibre, el 23 d'abril, amb una paradeta davant la seva seu institucional. L’objectiu és posar a l’abast de tota la ciutadania el patrimoni documental bibliogràfic que atresora l’organisme portuari. A l’estand s’exposaran els llibres físics de temàtica marítima editats per l’APB. També es repartiran els còmics Les portes del mar, on s’explica la importància dels ports a les Illes, així com imants i làmines dels fars de Balears. La novetat d’enguany és que totes aquelles persones que decideixin compartir a les xarxes socials fotografies o vídeos al photocall de l’APB s’enduran un llibre de regal. L’organisme portuari obsequiarà a tots els participants amb títols com: A la llum del far. Testimoni dels darrers faroners balears, Els fars de sa Dragonera, Curiositats del Port de Palma de Mallorca i Els grans ports de les Balears al segle XXI. A més, tots aquells que visitin la paradeta situada al Moll Vell de Palma podran visualitzar a través d’ulleres de realitat virtual els cinc ports que gestiona l’organisme portuari (Alcúdia, Eivissa, Maó, Palma i la Savina).

Port-ciutat
L’APB millora la gestió dels seus ports amb tecnologia geoespacial

L’APB millora la gestió dels seus ports amb tecnologia geoespacial

15/04/2024

L’Autoritat Portuària de Baleras (APB) ha incorporat, en un projecte conjunt entre Esri España i Prodevelop, els Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS) per a gestionar de manera més eficient la informació sobre les seves infraestructures i les operacions portuàries que es realitzen als cinc ports d’interès general que gestiona. Aquesta plataforma integra els sistemes TIC de l’organisme portuari, proporcionant una solució unificada i completa per a la gestió dels actius, les operacions i les infraestructures. De fet, l’APB es troba al capdavant de les autoritats portuàries espanyoles pel que fa al nombre d'escales, amb un volum anual de 50.000 entrades i sortides. A més, presenta una de les xifres de trànsit de passatgers més altes d'Espanya, registrant més de 2,4 milions de passatgers de creuers i sis milions de passatgers de línia regular. La implementació d'aquests sistemes basats en mapes intel·ligents ajuda a gestionar de manera eficaç i sincronitzada les dades generades per les operacions portuàries, concessions, licitacions, la gestió d'actius i infraestructures, flotes, serveis portuaris i la seguretat dels ports, entre molts altres. A més, els GIS permeten realitzar un seguiment en temps real d'aquests. Així mateix, la gestió gràfica integrada dels actius de l’APB permet als usuaris explotar la informació disponible de manera que es puguin optimitzar i agilitzar els processos portuaris, com ara l'organització del domini públic, embarcacions esportives, escales o xarxes de subministrament.

Tecnologia i innovació
El port de Maó dona la benvinguda a PescArt Menorca

El port de Maó dona la benvinguda a PescArt Menorca

05/04/2024

L'Autoritat Portuària de Balears (APB), juntament amb la confraria de pescadors de Maó, se sumen a la iniciativa PescArt Menorca, el projecte d'economia circular i blava promogut per Menorca Preservation i catalitzat a través de l'Aliança Menorca Sense Plàstic. D'aquesta manera, el port de Maó participarà en el reciclatge de les xarxes de pesca que ja no s’utilitzen. El port de Maó és el tercer port de l'illa, després de Ciutadella i Fornells, que ha decidit unir-se en l'esforç per reciclar i donar una segona vida a les xarxes de pesca en desús. A més, la seva integració impulsa encara més l'abast i l'impacte de PescArt Menorca, no només en termes de quantitat de xarxes recollides i reciclades, sinó també en la diversificació i l'enriquiment de les creacions artístiques i artesanals. Paral·lelament a la recollida i reciclatge de les xarxes de pesca, aquesta iniciativa també ofereix un programa de tallers tant específics per a artesanes i artistes com per a diferents col·lectius. A més, en els pròxims mesos PescArt Menorca programarà dues exposicions de les creacions artístiques i artesanals creades a través del projecte, i consolidarà noves línies de col·laboració i recerca. Com a novetat d'enguany, PescArt Menorca ha decidit incorporar també altres residus plàstics amb potencial artístic, com són els vestits de neoprè o els para-sols.

Port-ciutat
L’APB posa en servei part de les obres del passeig Marítim de Palma abans de Setmana Santa

L’APB posa en servei part de les obres del passeig Marítim de Palma abans de Setmana Santa

27/03/2024

L’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha recepcionat part de les obres de remodelació del passeig Marítim de Palma, fet que permet posar en servei algunes de les zones ja acabades i a disposició de locals comercials i veïnats. En concret, es tracta de la vorera del costat terra del passeig, utilitzat per a la instal·lació de terrasses comercials i trànsit de vianants. El president de l’APB, Javier Sanz, ha destacat que es compleix així el compromís assumit de disposar abans de Setmana Santa de la zona més afectada per les molèsties de les obres. “Entregam part de les obres per a l’ús de comerços i ciutadans en general, amb els quals mantenim un contacte estret amb la finalitat d’adaptar l’evolució dels treballs a les seves necessitats i peticions”. No obstant això, la finalització de les feines en aquesta part del passeig requereix encara algunes intervencions i acabats que s’estan duent a terme, però que no afectarà substancialment la posada en servei de l’espai recepcionat i posat a disposició dels comerços. “No s’ha d’oblidar que les obres continuen –ha recordat Sanz– i que encara ens queden mesos de molèsties a residents i visitants, però el fet important és que l’avenç és notori i que la nostra intenció és finalitzar com més aviat millor”. Harmonització de terrasses Amb la recepció parcial de les obres, certificada en el dia d’ahir per part de l’inspector del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, la zona que s’obri al públic ja forma part de la zona de servei del port, per la qual cosa l'administració recau a partir d'aquest moment tant a laAPBcom a l'Ajuntament, en virtut del conveni de gestió format entre les dues entitats públiques en el 2022. D’aquesta manera, s’obri el termini perquè els locals comercials tramitin a través de l’APB la sol·licitud d’ocupació d’espai per a la instal·lació de terrasses. En aquest sentit, l’APB concedeix un termini d'adaptació, que finalitza el gener de 2025, perquè tots els comerços substitueixin el seu mobiliari per unmodel estètic uniforme a les terrasses, pactat entre l'organisme portuari i el consistori palmesà amb la finalitat d'establir criteris d'harmonització en la zona. L’APB assumirà, per part seva, l’adquisició i col·locació d’un model únic de mampares de separació de terrasses mitjançant tancaments de vidre elevables. Mentre durin les obres, la taxa d’ocupació de les terrasses es mantendrà reduïda amb l’objectiu de pal·liar les pèrdues econòmiques motivades per les obres. L’APB ha finalitzat el període de sol·licituds d’espais per a terrasses dirigit als locals, amb la qual cosa ja es disposa de la nova distribució. Informació contínua Avui matí, l’APB s’ha reunit amb els grups d’interès afectats per la remodelació del passeig Marítim, entre els quals es troben diverses associacions de veïnats i patronals empresarials, amb el compromís d’informar-los d’aquestes i altres novetats relacionades amb les obres. El president de l'Associació de Comerciants i Industrials del Passeig Marítim (ACOIPAM), Manolo Jiménez, ha manifestat en aquest sentit que "el diàleg és constant, diari, sincer i honest que és el més important en aquest tipus d'obres" En aquest sentit, s’ha informat que la UTE, formada per les quatre empreses mallorquines Melchor Mascaró, Vopsa, Urbient i Aglomsa, està pendent dels tràmits per a l’expropiació i demolició del pont que connecta l’edifici de l’antic Hotel Mediterráneo amb la piscina ubicada al centre del passeig, per agilitzar les feines de trasllat del carril de trànsit rodat en direcció Portopí al costat mar. Fet que suposaria la finalització de la Fase I i inici de la Fase II de les obres. Els grups d’interès relacionats amb el projecte del Nou Passeig Marítim de Palma s’han seleccionat a partir dels principals sectors implicats, que són el residencial, el del comerç, el turístic, l’empresarial i la societat palmesana en general. Així doncs, les principals associacions implicades són ACOIPAM, CAEB, CAEB Restauració, ABONE, Federació d’Associacions de veïnats de Palma, FEBT, Associació de veïnats del Passeig Marítim, ASHPAMA, AFEDECO, PIMECO, FEHM, AEVAB, PIMEM i APEAM. Més informació a: noupasseigmaritimdepalma.portsdebalears.com

Port-ciutat
L’APB treu a concurs públic la gestió de llocs d’amarrament de la dàrsena de Ponent del port d’Eivissa

L’APB treu a concurs públic la gestió de llocs d’amarrament de la dàrsena de Ponent del port d’Eivissa

21/03/2024

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha acordat en la seva darrera reunió, celebrada ahir a Palma, aprovar els plecs de bases i clàusules d’explotació que han de regir el concurs públic per a l’atorgament d’una autorització per a l’explotació de més de noranta llocs d’amarrament per a embarcacions de nàutica recreativa a la dàrsena de Ponent del port d’Eivissa. Aquesta instal·lació té una superfície total de més de vint mil metres quadrats de zona de domini públic portuari, la major part d’aquesta és làmina d’aigua. En concret, surt a concurs la gestió de dos pantalans flotants i la línia d’atracament de ponent del contramoll, conegut com es Martell. Les eslores de les embarcacions d’aquesta autorització són d’entre els sis metres i mig i els seixanta metres. D’aquestes, dotze embarcacions tenen entre 25 i 60 metres d’eslora. El temps de duració de l’autorització serà de quatre anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any cada una. La quantia anual de la taxa d’ocupació serà, com a mínim, de prop de 579.000 euros.

Desenvolupament socioeconòmic
El Consell d’Administració de l’APB aprova el conveni de bones pràctiques mediambientals amb Marina La Savina

El Consell d’Administració de l’APB aprova el conveni de bones pràctiques mediambientals amb Marina La Savina

21/03/2024

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha aprovat en la seva darrera reunió, celebrada ahir a Palma, el conveni de col·laboració amb Marina La Savina en matèria de bones pràctiques ambientals en el port d’interès general de la Savina. Amb aquest conveni, que té una duració de sis mesos, es pretén afavorir les inversions mediambientals en una instal·lació nàutica. Port Med Formentera S.L. es compromet a invertir almenys el 50% de la bonificació obtinguda en accions de millora mediambientals de l'entorn. A més, ha d'acollir-se a un conjunt d'instruccions tècniques i operatives, basades en les guies de bones pràctiques ambientals aprovades per Puertos del Estado. L’empresa també està obligada a disposar de la certificació ISO 14001. L’empresa Port Med Formentera S.L. és titular d’una autorització per a la gestió de llocs d’amarrament a la dàrsena de Ponent del port de la Savina, amb el nom comercial de Marina La Savina. D'acord amb la legislació, l'APB preveu que tots aquells titulars d'una concessió o autorització que realitzin cert tipus d'activitats portuàries —entre aquestes les pesqueres i les nauticoesportives— puguin subscriure un conveni en matèria de bones pràctiques ambientals, gràcies al qual se'ls aplicarà una bonificació del 15% a la quota de la taxa d'activitat.

Mediambient i RSC
L'aparcament regulat al port d'Eivissa finalitza el dia 22 de març

L'aparcament regulat al port d'Eivissa finalitza el dia 22 de març

19/03/2024

L'Autoritat Portuària de les Balears (APB) finalitzarà divendres 22 de març el període d'aparcament regulat en el passeig de la Marina il'Avingudade Santa Eulària. Per tant, dissabte 23 es tornarà a l'horari d'estiu, que permet únicament l’accés de vehicles a la zona del moll Sud només per a càrrega i descàrrega en horari de 7 a 11 hores i de 16 a 18 hores. La mesura d'aixecar la barrera del port durant l’hivern es una petició de l'Ajuntament d'Eivissa amb l'objectiu de facilitar la mobilitat i l'estacionament a la zona i s'ha dut a terme des de l’1 de desembre passat. Amb la reactivació econòmica dels negocis del port coincidint amb el bon temps, el passeig de la Marina torna a ser predominantment de vianants.

Port-ciutat
L’APB reivindica el paper de la dona dins la Policia Portuària

L’APB reivindica el paper de la dona dins la Policia Portuària

08/03/2024

L’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha celebrat avui una taula rodona per a commemorar el Dia de la Dona. Sota el lema Som Dones, som Autoritat, som Portuàries, l’APB ha volgut reivindicar el paper de la dona dins la Policia Portuària, un col·lectiu històricament masculí. A la cita, l’equip de l’Arxiu de l’APB ha presentat alguns documents inèdits que constaten que aquest organisme va ser pioner a Espanya en la incorporació de la dona a la Policia Portuària. A la taula rodona hi ha participat Inmaculada Morán, qui fou la primera dona zeladora-guardamoll a les Illes Balears l’any 1991. A més, també s’ha comptat amb els testimonis de treballadores en actiu de l’APB que formen o han format part del cos de Policies Portuaris dels cinc ports d’interès general que gestiona l’organisme, com són Olga Peñalver, Elke Fernández, Raquel Ripoll, Maribel Torres i Fosi Jiménez, entre moltes altres. En les seves intervencions, han recordat el procés de preparació per a les proves d’accés al col·lectiu de Policies Portuaris, així com l’ambient laboral amb la resta de la comunitat portuària. Una de les primeres figures femenines de la Policia Portuària fou Olga Peñalver, qui va entrar al cos l’any 1996 i actualment és la cap de Departament de Contractació. Segons relata Peñalver, “entre els homes policies va xocar bastant que hi hagués dones. De fet, no tenien habilitats vestidor per a dones, ni vestimenta”. A més, afegeix, “quan alguna policia portuària es va quedar embarassada, no se sabia molt bé què fer ni com gestionar-ho”. Un gran nombre de dones que va començar sent Policia Portuària ha desenvolupat una carrera professional dins l’APB i, avui en dia, ocupen un lloc de feina a la part gestora de l’empresa, com és el cas d’Olga Peñalver.

Port-ciutat