QUALITAT DE L'AIRE

L'informe ambiental d'ESPO (Organització Europea de Ports Marítims) per 2018 mostra que la qualitat de l'aire segueix sent la principal prioritat dels ports europeus. Conscient d'això l'APB porta treballant intensament des de l'any 2016 per conèixer quin és el nivell de la qualitat de l'aire dels seus ports així com la possible implicació de l'activitat portuària, en alineació amb la política ambiental de l'APB.

L'APB i la Universitat dels Illes Balears (UIB) han treballat conjuntament en aquest projecte que ara permet visualitzar la qualitat de l'aire dels nostres ports a través d'aquest panell de control que s'actualitza cada hora i recull el valor mitjà horari per port de cadascun dels paràmetres CO, NO2, O3, PM10, SO2.

En total s'han desplegat 25 estacions que s'han ubicat en l'àmbit dels ports d'interès general de les Illes Balears. Cadascuna d'aquestes estacions disposa també de sensors capaços de mesurar, pressió atmosfèrica, humitat, temperatura i renou i en cada un dels ports s'ha instal·lat un anemòmetre que permet conèixer juntament amb la resta de paràmetres anteriors la velocitat i direcció del vent en cada moment.

En total s'han instal·lat en els ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina 250 sensors que reporten dades cada 10 minuts. La qualificació de la qualitat de l'aire s'ha establert amb el mateix criteri que el Govern Balear ha fixat per a les estacions de referència a la comunitat autònoma.

Alcúdia
Eivissa
Maó
Palma
La Savina