Una nova estacada d’amarrada al port de Palma per a creuers grans

Una nova estacada d’amarrada al port de Palma per a creuers grans

15/07/2010

L’APB ha posat en servei una nova estacada d’amarrada construïda en l’ampliació del moll de Ponent del port de Palma. L’objectiu d’aquesta estacada d’amarrada, que té un bol·lard de 150 tones de tir, és donar capacitat d’atracada a creuers turístics de fins a 250 metres d’eslora i 8,5 metres de calat. Les obres, que han suposat una inversió de devers 800.000 euros, han consistit en sis estaques de formigó armat d’1,5 metres de diàmetre sobre les quals s’ha instal·lat una plataforma. A més, per facilitar l’atracament de creuers grans, s’ha estabilitzat el moll i s’ha dragat la zona fins a una profunditat de nou metres.