Les obres del nou passeig Marítim de Palma començaran el 18 de novembre

Les obres del nou passeig Marítim de Palma començaran el 18 de novembre

L'APB ha comunicat avui als grups d'interès afectats per les obres tots els detalls i les fases de la intervenció

Palma

24/02/2023
Port-ciutat Transports i infraestructures Desenvolupament socioeconòmic

L'Autoritat Portuària de Balears (APB) ha comunicat avui als grups d'interès afectats per la remodelació del nou passeig Marítim de Palma que les obres començaran el proper divendres 18 de novembre. A més, els ha detallat els aspectes constructius i les diferents fases projectades durant els 20 mesos que durarà l'actuació. Tot amb l'objectiu d'aconseguir una implantació consolidada i segura que generi menys molèsties i que en permeti una execució més eficaç i efectiva. Les obres s'iniciaran un mes després de la signatura del contracte amb la UTE formada per les empreses mallorquines Melchor Mascaró, Vopsa, Urbient i Aglomsa, i l'endemà que se subscrigui l'acta de comprovació de replanteig, document que recull el moment en què comencen les obres de construcció objecte del projecte. L’obra de remodelació constarà de tres fases d’execució, més una inicial de preparació. Aquesta fase 0, que durarà fins a principis de 2023, executarà les actuacions prèvies necessàries per iniciar-ne les obres, com els accessos a guals, remoció d'algunes voreres, senyalització i col·locació de barreres. Les places d’aparcament no es veuran afectades fins després de les festes nadalenques. Quatre carrils de circulació Pel que fa a la circulació, es mantindran quatre carrils (dos per sentit) a tot el traçat i durant tota l'obra. Per a tal en un primer moment s'hauran d'executar prèviament a la implantació actuacions puntuals sobre la vorera actual costat mar que permetin la seva conversió en calçada. Així, la primera fase actuarà sobre el costat terra, sense afectar inicialment les terrasses dels negocis. Per això s'ampliarà la vorera a fi de mantenir el recorregut de vianants i l'accessibilitat als locals. La fase següent correspon al costat mar, per la qual cosa els carrils de circulació es desplaçaran al tram ja remodelat de la zona terra. Comunicació contínua Així mateix s'ha informat els grups d'interès, reunits avui a la seu institucional de l'APB, de la posada en marxa d'un pla de gestió d'informació per mantenir puntualment informats usuaris, veïns, empresaris i la societat en general del desenvolupament de les obres i les accions futures que els puguin afectar. Entre les accions a posar en marxa hi ha la creació d'una web o una plataforma digital on es publicaran informacions del projecte, així com avisos d'interès públic segons avancin les obres. També es mantindran les reunions amb els grups d'interès i s'informarà l'opinió pública mitjançant xarxes socials, mitjans de comunicació i altres suports.