L'APB treu a concurs per quatre anys el varador adjacent al moll pesquer del port d'Eivissa

L'APB treu a concurs per quatre anys el varador adjacent al moll pesquer del port d'Eivissa

El termini està condicionat per la tramitació del Pla Especial del port eivissenc

Palma

23/11/2023
Port-ciutat Transports i infraestructures

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha acordat en la seva darerra reunió, celebrada ahir a Palma, treure a concurs la concessió per gestionar el varador adjacent al moll pesquer del port d’Eivissa, per un termini de quatre anys prorrogables i una taxa de sortida propera als 122.000 euros anuals. El curt termini d’aquesta concessió ve motivat per la tramitació del Pla Especial del port, ja que es preveu que aquesta activitat portuària serà reubicada a un altre moll.

El planejament previst per l'APB al port d'Eivissa en aquesta zona preveu un aparcament soterrat per a unes 700 places, la construcció de la nova estació marítima per al trànsit marítim amb Formentera i la remodelació de les instal·lacions nàutiques que actualment ocupa el Club Náutico de Ibiza i el trasllat de la indústria pesquera i el varador als actuals Molles Comercials.

Per això és imprescindible l'aprovació del Pla Especial del port, sobre el qual l'Ajuntament d'Eivissa s'ha compromès amb l'APB a atorgar-li la màxima prioritat i complir totes les actuacions necessàries per reiniciar els tràmits.

L'espai objecte de licitació és de gairebé nou mil metres quadrats de zona de domini públic portuari destinats a fer feines de manteniment i reparació d'embarcacions. El temps de durada de la concessió contempla, a més, la possibilitat de dues pròrrogues d'un any cadascuna.

Denegació de pròrroga

En aquest sentit, a la mateixa reunió d'ahir, el Consell d'Administració de l'APB va acordar denegar l'empresa Tanit Ibiza Port, S.A. la pròrroga de nou anys sol·licitada per continuar amb l'explotació d'aquest varador, de la qual és titular fins al 30 de novembre de 2023. L'APB està tramitant una autorització d'ocupació temporal perquè aquesta empresa pugui continuar amb l'activitat fins a la resolució del concurs.