L'APB garanteix els amarratges per a petites embarcacions d'esbarjo a la dàrsena del Molinar

L'APB garanteix els amarratges per a petites embarcacions d'esbarjo a la dàrsena del Molinar

Nautic Assets Developpers Team guanya el concurs de gestió dels amarratges i l'edifici social

Palma

23/11/2023
Port-ciutat Transports i infraestructures

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha acordat en la seva última reunió, celebrada ahir a Palma, triar Nautic Assets Developers Team, S.L. com a solució més avantatjosa al concurs de concessió per a la gestió d'amarradors d'embarcacions menors de fins a vuit metres d'eslora a la dàrsena del Molinar.

Els plecs del concurs establien de sortida una taxa d’ocupació de 58.5000 euros al any i una taxa d’activitat del 4% sobre el volum de negoci. Nautic Assets Developers Team ha proposat, addicionalment, una quantitat fixa anual de 68.000 euros en concepte de millora de les taxes d’ocupació i d’activitat, que se suma a les quantitats anteriors.

La futura adjudicatària invertirà 672.000 euros en la col·locació de nous pantalans i altres instal·lacions i gestionarà la concessió per un termini de 18 anys. A més, assumirà l'edifici que es destinarà a bar-cafeteria-restaurant a la planta baixa i a activitats socials i culturals la primera.

L'APB compleix així els compromisos assumits de mantenir les dimensions del Molinar, la tipologia de les seves embarcacions, millorar la integració del port amb la ciutat, la potenciació de la component esportiva i que els amarratges mantinguin el seu caràcter social.

Centre de tecnificació

A tot això, a la mateixa dàrsena, coneguda com a caló d'en Rigo, hi ha 2.500 metres quadrats ocupats per un edifici de 600 metres quadrats de nova construcció, més una esplanada i rampa varador que s'ha cedit al Govern de les Illes Balears per a la ubicació futura d'un centre de tecnificació per a esports nàutics. L'APB està esperant rebre el projecte constructiu per part de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports.

Pel que fa a l'edifici situat a la dàrsena esportiva del Molinar, les obres d'habilitació arribaran al final la primavera que ve. A hores d'ara l'APB ha conclòs la fase més lenta de consolidació de l'immoble i ha iniciat la de la col·locació d'instal·lacions. Des del principi, el compromís de l'APB ha estat conservar l'estructura de l'edifici històric, atenent les condicions urbanístiques del Pla Especial del port de Palma, a l'interès patrimonial de l'edifici derivat de la seva història i de la seva tipologia constructiva. L'estat real de l'estructura -molt pitjor del que s'esperava- va motivar un alentiment de les obres i un increment del pressupost fins a 1,2 milions d'euros.

Finalment, l'APB licitarà ben aviat i per via urgent el dragatge del fons marí de la dàrsena del Molinar per extreure 1.400 metres cúbics de roca i sorra, pendents de retirar des de la finalització de les obres de la dàrsena el 2020.