L´APB eliminarà les barreres arquitectòniques del port de Maó per millorar la seva accessibilitat

L´APB eliminarà les barreres arquitectòniques del port de Maó per millorar la seva accessibilitat

Palma

30/09/2011

L’APB iniciarà el proper dimarts 4 d´octubre diverses actuacions encaminades a millorar l´accessibilitat i a suprimir les barreres arquitectòniques a la zona de domini públic del port de Maó amb la intenció de poder integrar tots els ciutadans, especialment aquells amb mobilitat reduïda, en les activitats que s´hi desenvolupen.

 

Amb l´objectiu d´adaptar els espais públics del port de Maó al reglament de supressió de barreres arquitectòniques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, durant els dos pròxims mesos es procedirà a modificar i pintar de nou els passos de vianants, amb la supressió de desnivells a través de rampes i seran senyalitzats amb la col.locació de paviments amb textura diferenciada a terra, per indicar la seva presència a persones cegues.

 

També s´eliminaran els desnivells dels escocells per facilitar el trànsit de cadires de rodes per les voreres, es desmuntarà, traslladarà i resituarà el mobiliari urbà que interfereixi en els trajectes practicables i s´adaptaran les rampes i escales existents en els casos en què no es disposi d´itineraris alternatius. 

 

Les obres compten amb un pressupost de cent onze mil euros i han estat adjudicades a l´empresa EHM, S.L.

 

Una altra actuació que es durà a terme amb l´objectiu de facilitar el pas dels vianants, especialment per als que presenten mobilitat reduïda, és l´ampliació de la vorera en el tram comprès entre la costa de Corea i les escales de Port Maó.

 

Es tracta de donar major amplitud a un tram d´uns tres-cents metres de longitud de vorera situada al tram final del moll de Llevant. En aquest cas es demolirà l´actual vorera i s´executarà una de major amplada. A més s’instal•larà nou mobiliari urbà i s´integraran els arbres plantats aquesta primavera passada.

 

Les obres duraran també dos mesos i han estat adjudicades a l´empresa Antonio Gomila S.A., per cent dos mil euros.