L'APB atorga l'autorització per a la gestió d'una instal·lació nàutica per a eslores petites i mitjanes al port d'Eivissa a Puertos y Litorales Sostenibles

L'APB atorga l'autorització per a la gestió d'una instal·lació nàutica per a eslores petites i mitjanes al port d'Eivissa a Puertos y Litorales Sostenibles

El Consell d'Administració ha debatut àmpliament la possibilitat d'excloure de la licitació l'empresa guanyadora

Palma

18/04/2024
Transports i infraestructures

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha acordat avui, en sessió celebrada a Palma, atorgar l’autorització per a la gestió dels amarratges per a embarcacions d’eslores fins a quinze metres al moll de Ribera-Ponent del port d’Eivissa a l’empresa Puertos y Litorales Sostenibles, S.L. Es tracta de l'oferta més avantatjosa presentada al concurs, que té com a objecte garantir amb especial atenció el foment i l'ensenyament de l'esport, essent un referent en responsabilitat social al sector nàutic.

 

A la reunió s'ha produït un ampli debat sobre la qüestió d'excloure de la licitació Puertos y Litorales Sostenibles, el representant de la qual ha estat condemnat per estafa processal. L'Advocacia de l'Estat ha descartat aquesta possibilitat, i per això el Consell d'Administració, davant la falta d'alternativa, ha resolt el concurs en vista de l'informe de la comissió tècnica.

 

El Consell d'Administració de l'APB ha pres aquesta decisió després de conèixer l'informe de la comissió tècnica encarregada d'avaluar les ofertes presentades al concurs, en què es proposa Puertos y Litorales Sostenibles com la solució més avantatjosa de totes les que optaven a l'atorgament. El termini de duració és d'un any, prorrogable a fins un màxim de tres.

 

En aquest sentit, Puertos y Litorales Sostenibles es compromet a invertir 1,9 milions d'euros en la instal·lació d'un dic flotant per a la reducció de l'agitació marina dins la dàrsena interior, així com 240.000 euros més d'inversió en millora mediambiental, que inclou la instal·lació de plaques fotovoltaiques, l'aportació d'un dron aquàtic per a netejar la làmina d'aigua i instal·lar sensors d'abocament d'hidrocarburs, entre altres mesures.

 

Als criteris de valoració del concurs, la inversió enfocada especialment a la seguretat de les instal·lacions ha representat un 20% del total de la puntuació, mentre que la inversió en millores mediambientals un 5%.

 

Enfocament social

Un dels punts a valorar en el concurs ha estat el compromís dels licitadors a la realització d'activitats de caràcter formatiu o educatiu, de tipus esportiu, social o cultural i sense fins lucratius als prop de trenta mil metres quadrats de superfície total de domini públic portuari. Un enfocament nou, ja que aquest criteri representa un 30% de la puntuació, ja que constitueix una ferma aposta de l'organisme portuari per assegurar el desenvolupament de l'aspecte esportiu i social de les instal·lacions.

 

En aquest sentit, Puertos y Litorales Sostenibles es compromet a aportar anualment 360.000 euros a la realització de cursos de formació en activitats nàutico-esportives, organització de regates, així com activitats i esdeveniments d'aquest caràcter. Com també d'aquells que, en col·laboració amb entitats de l'entorn, ajuden persones amb discapacitat i en risc d'exclusió social.

 

Pel que fa a les tarifes màximes d'amarratge d'embarcacions, la proposta de Puertos y Litorales Sostenibles manté els preus actuals fins als 8 metres d'eslora, cosa que representa un 62% de la flota actual, mentre que els incrementa en aquelles d'eslora superior fins els 15 metres –tant de base com transeünts–, sempre dins el rang de preus de mercat del port d'Eivissa. Aquest criteri és el que ha tengut més pes en la valoració, amb un 40% sobre el global.

 

Pel que fa a la taxa anual a aportar a l'APB per l'ocupació de l'espai, cap de les ofertes ha presentat cap millora al mínim, de 334.000 euros més el 4% del volum de negoci exigit als plecs del concurs. Aquest criteri representa un 5% de la puntuació global perquè l'APB no ha perseguit un rèdit econòmic com a factor decisiu per a l'elecció de l'oferta guanyadora.

 

Futur a curt termini

Com a guanyadora del concurs, Puertos y Litorales Sostenibles assumeix l'obligació de salvaguardar els drets dels amarristes actuals d'aquesta instal·lació nàutica, així com mantenir els empleats actuals. L'inici de la seva gestió -sempre que es compleixin satisfactòriament els tràmits administratius derivats d'aquest acord- es produirà el pròxim 5 de maig, dia en què finalitza l'autorització vigent.

 

L'APB ja està treballant en la redacció d'uns plecs per a un nou concurs que garanteixin una concessió administrativa a un horitzó ampli de 20 a 30 anys, dins del marc legislatiu, i que afavoreixin les inversions, permetin la seva amortització i fomentin així la viabilitat econòmica dels projectes. És objectiu de l'APB licitar, avaluar i adjudicar aquesta concessió abans que es compleixi el termini màxim de tres anys d’aquesta autorització.