L’APB treu a concurs públic la gestió de llocs d’amarrament de la dàrsena de Ponent del port d’Eivissa

L’APB treu a concurs públic la gestió de llocs d’amarrament de la dàrsena de Ponent del port d’Eivissa

L’autorització contempla l’amarrament d’embarcacions d’entre sis metres i mig i els seixanta metres d’eslora

Palma

21/03/2024
Desenvolupament socioeconòmic

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha acordat en la seva darrera reunió, celebrada ahir a Palma, aprovar els plecs de bases i clàusules d’explotació que han de regir el concurs públic per a l’atorgament d’una autorització per a l’explotació de més de noranta llocs d’amarrament per a embarcacions de nàutica recreativa a la dàrsena de Ponent del port d’Eivissa.

Aquesta instal·lació té una superfície total de més de vint mil metres quadrats de zona de domini públic portuari, la major part d’aquesta és làmina d’aigua. En concret, surt a concurs la gestió de dos pantalans flotants i la línia d’atracament de ponent del contramoll, conegut com es Martell.

Les eslores de les embarcacions d’aquesta autorització són d’entre els sis metres i mig i els seixanta metres. D’aquestes, dotze embarcacions tenen entre 25 i 60 metres d’eslora.

El temps de duració de l’autorització serà de quatre anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any cada una. La quantia anual de la taxa d’ocupació serà, com a mínim, de prop de 579.000 euros.