L'APB atorga la concessió per a la gestió dels amarratges de grans eslores de la dàrsena de Llevant del port d'Eivissa a Igy Gestora Marinas Spain

L'APB atorga la concessió per a la gestió dels amarratges de grans eslores de la dàrsena de Llevant del port d'Eivissa a Igy Gestora Marinas Spain

Autoritza l'explotació després que la concessionària hagi acceptat les consideracions introduïdes a la seva proposta durant el tràmit d'adjudicació

22/02/2024
Desenvolupament socioeconòmic

El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Balears (APB) ha acordat a la sessió celebrada ahir a Palma atorgar la concessió per a la gestió dels amarratges per a embarcacions de gran eslora a la dàrsena de Llevant del port dEivissa a Igy Gestora Marinas Spain, S.L. i autoritzar l'explotació d'aquests amarratges, així com també de l'edifici de serveis ubicat a es Martell.

En el mateix acord aprovat pel Consell d'Administració es delega al president l'aprovació del projecte constructiu que desenvolupi el projecte bàsic presentat per Igy Gestora Marinas Spain a aquest concurs públic, tenint en compte les consideracions introduïdes durant la tramitació de l'atorgament i recollides a les condicions acceptades pel concessionari.

Edifici des Martell

La nova concessió comprèn la gestió de 42.152 metres quadrats de superfície —38.852 m2 de làmina d'aigua i 2.745 m2 de terra— i de dues línies d'atracament, una de 240 metres al moll de Llevant i una altra de 115 metres al costat est del Contramoelle, conegut popularment com és Martell.

També formarà part de la concessió la planta baixa de l'edifici des Martell, d'uns 600 metres quadrats, que podrà ser destinada a locals comercials per a aquelles activitats autoritzades per l'APB segons estableix la DEUP (ús mixt 2: comercial, nàutic esportiu i complementari – La coberta i les escales de l'edifici continuaran sent d'ús públic com fins ara, igual que la superfície del moll, on no es preveu la instal·lació de tancaments o mampares que impedeixin l'ús de vianants.

El termini de concessió serà per a un màxim de vuit anys. La taxa d'ocupació inicial era de 408.019,20 euros anuals, i Igy Gestora Marinas Spain ha afegit una millora de 1.325.000 euros, a més del 4% de la taxa d'activitat.