Nostra missió

Què feim?

Facilitar espais portuaris on es presten serveis vitals per a l’aprovisionament i per a l’activitat socioeconòmica i turística de les Illes Balears, amb eficiència i respecte a l’entorn.

Nostra visió

Cap on anam?

Ser una referència per a la qualitat en la integració de l’operativa portuària i la prestació de serveis bàsics i complementaris per a persones i empreses.

Nostres valors

Entenem els nostres valors d’una manera molt pràctica: són les eines que ens permetran gestionar i aconseguir la nostra visió.

Han de ser presents en allò que feim i guiar les relacions que mantenim amb tots els nostres grups d’interès.