Concedida l'explotació d'una sitja de ciment al port d'Alcúdia

Concedida l'explotació d'una sitja de ciment al port d'Alcúdia

01/02/2010

L'APB ha concedit l'explotació d'un centre d'emmagatzemament i distribució de ciment al moll de Ribera del port d'Alcúdia a Sitges Reunides, SL, per un període de 15 anys. L'empresa ocuparà una parcel·la de 1.976 m2 de superfície a terra, 162 m2 de superfície subterrània, més 16 m2 de superfície per a arqueta de descàrrega al moll de la zona de servei.