Pla Director d‘Infraestructures

En fase de reelaboració

Ratificat pel Consell d‘Administració de l‘Autoritat Portuària de Balears en la seva sessió de 17 de juliol de 2006 i pel Consell Rector de Ports de l‘Estat en la seva sessió de 18 de juliol de 2006.

 

DELIMITACIÓ D’ESPAIS I USOS PORTUARIS (DEUP)

Aprovat per Ordre Ministerial del Ministeri de Transports, Mobilitat i AgendaUrbana el 20 de maig de 2021

BOE

 

PLA ESPECIAL EN FASE D'ELABORACIÓ