L'APB inverteix 3,5 milions d'euros en els fars de Balears

L'APB inverteix 3,5 milions d'euros en els fars de Balears

Palma

01/03/2011

L'APB ha dut a terme en els darrers anys un continu esforç inversor en el manteniment de les instal·lacions dels 34 fars que gestiona a les illes. En concret, en els darrers cinc anys ha invertit prop de 3,5 milions d'euros en les millores dels exteriors dels fars, la reforma de les façanes i la substitució de les fusteries i els metalls. La inversió de l'APB no s'ha limitat als fars pròpiament dits, sinó que també s'han millorat les construccions annexes a tots els fars de les Illes Balears. Entre els treballs executats, el 2008 es va invertir 155.000 euros en nous equips lluminosos per als fars i les balises i una partida de 98.000 euros per a la millora dels tancaments de tots els fars de Menorca. El 2009, entre altres actuacions es va procedir a l'estabilització de la base i el mur del canal de Sant Jordi a Maó i la millora de paraments i impermeabilització de tots els fars de Formentera. El 2010, la partida més important van ser 92.000 euros destinats a la millora de la coberta de tots els fars de Mallorca i també van destacar les obres interiors i la substitució de baranes a Mallorca i Menorca. Per enguany, l'APB ha previst la millora de les línies de mitjana tensió en els fars de Mallorca, de les cobertes i els accessos a tots els edificis annexos de totes les Illes Balears i la millora de les connexions elèctriques en el dic de l'Oest del port de Palma.